راه این است …

‌به يكديگر عشق بورزيد

اما عشق را به بند نكشيد

بگذاريد ميان با هم بودن‌تان

فضايی و فاصله‌اى باشد

با يكديگر بخوانيد، برقصيد

و شادمان باشيد

در كنار هم بمانيد

اما نه چسبيده به هم...

راه این است: چنان با محبت باش که هر کسی نزدیک تو می آید از عشقت تغذیه شود، و به فکر این مباش که او کیست

اگر انسان بتواند در تمام مسیرهای عشق جاری باشد، خدا دور نخواهد بود. 

رود فقط به این خاطر به اقیانوس میرسد که جاری است. برکه هزگز به اقیانوس نمیرسد‌. زیرا جاری نیست

وقتی انسانی جاری است، عشق است

وقتی جاری نیست برکه است، راکد و مرده

وقتی انرژی زندگی جاری است، هر لحظه به اقیانوس خدا نزدیکتر و نزدیکتر میشوی

بگذار عشق طریقت تو باشد. در این طریق هر که آمد، حتی یک غریبه، همچون میهمان ، همچون دوست، او را تغذیه کن. و خودت نیز بی نهایت تغذیه خواهی شد. 

سهیم کن، و بیشتر به تو داده خواهد شد


/ 4 نظر / 140 بازدید