صبر کنید

اجازه دهید آدمها همان طور که راحت هستند با شما برخورد کنند. اگر دوست ندارند جواب شمارا بدهند، اگر پیام های احساسی شما را سرد جواب میدهند، اگر با شما نامهربان هستند و اگر میدانند شما برای رابطه تلاش میکنید اما نادیده تان میگیرند. بگذارید خودشان باشند.

هیچکس را تحت فشار قرار ندهید تا شما و تلاش هایتان را ببیند.

بگذارید رفتارشان تکلیفشان را مشخص کند؛ اینکه کجای زندگیشان هستید اینکه چقدر برایشان ارزشمند هستید.

آنهایی که با شما همچون دوستی ارزشمند برخورد میکنند، انقدر در دل شما امنیت به وجود می آورند تا دیگر حس نکنید که باید تلاش زیادی انجام دهید برای دوست داشتنی بودن خودتان. صبر کنید و زیادی تلاش نکنید.

/ 2 نظر / 33 بازدید
touseehgara

سلام.چه زیبا گفتی:آنهایی که با شما همچون دوستی ارزشمند برخورد میکنند، انقدر در دل شما امنیت به وجود می آورند تا دیگر حس نکنید که باید تلاش زیادی انجام دهید برای دوست داشتنی بودن خودتان. صبر کنید و زیادی تلاش نکنید.

touseehgara

سلام دوباره.فکر کنم باید قسمت دنبال کننده ها را کلیک نمایی و دنبال کننده مورد نظر را انتخاب کنی،پست های جدیدش قابل مشاهده باشد.راستی نگفتید،مساله ای پیش آمده بود یا من احساس کردم از دست برخی گله مند هستید؟!