جستجوی درونی

اون لحظه اى كه آماده ى رها كردن هستى معمولا دقيقا لحظه ى قبل از اتفاق افتادن يه معجزه ست. جا نزن .

هورنای میگوید : در تحلیل روانی بسیاری از زنان به اینجا رسیدیم که این زنان فقط یک فکر را در سر می پروراندند :

" من باید مردی داشته باشم"

یعنی این فکر چنان بر زندگی آنها سایه افکنده که جایی برای افکار دیگر نگذاشته است ، گویی در زندگی دیگر نه فعالیتی وجود دارد و نه هدفی....

آنگاه که شروع به جست و جوی خود کنی, زندگی ت مقدس و معنوی می شود.این جستجو آغازگر دگرگونی توست.جستجو را بیشتر کن.یکی از راههای بنیادین زندگی و هستی این است.
/ 0 نظر / 112 بازدید