دنیای مجازی

دنیای مجازی به ما آموخت:

زن و مرد میتوانیم باهم مهربان باشیم

حرف دلمان را آزاد بنویسیم و بیان کنیم

میتوانیم خودمان باشیم

میتوانیم از دور دوست بداریم و دوست داشته شویم

میتوانیم به کسانی دل ببندیم و اعتماد کنیم که هرگزندیدیمشان

میتوانیم جنسیت را فراموش کنیم و بدون توقع رفاقت کنیم

این دنیا به ما آموخت :

تقدیم کردن یک گل و تحسین کردن زیباییها و احوالپرسی با جنس مخالف گستاخی نیست بلکه محبت و احترام است.


دیگران را بپذیریم بی انکه بدانیم کیستند و چیستند؟

"دنیای مجازی فضای دل ماست"

/ 4 نظر / 144 بازدید
touseehgara

درسته،اینجا محلی است برای تمرین گفتگو و ظرفیت سازی ذهنی برای تنظیم و پالایش روابط فارغ از ملاحظات سنی و جنسی و قومیتی و طبقاتی.

zakhmeaseman

چقدر فرمایشاتتان زیادی حسابی بود ....منتهی اشکالی که هست , گاهی آنکه باید باشیم نیستیم و همین شروع شمارش معکوس دوباره خودمان است ....