اشتیاق زندگی

وقتی که دیگری را دلیل زنده بودنت میدانی و با از دست دادن والدین یا عشقت احساس تنهایی میکنی ، زندگیت را کشته ای و شرافت و حرمت خویشتنت رو از دست داده ای.

فقط آزاد بودن و تماما برای خود زندگی کردن نشانه سلامت عقلانیست.

بعضی میگویند والدینم را از دست دادم یا عشقم ترکم کرده و من تنهاهستم. آیا نمی توانستی برای خودت یک دوست پیدا کنی؟ نمی توانستی با کسی ازدواج کنی و اورا دوست بداری؟ نمی توانستی زندگی خودت را بسازی و آن را وقف موسیقی یا شعر یا رقص یا نقاشی کنی؟ 

انسان برای دیگری زندگی نمیکند حتی اگر کسی را دوست داری بخاطر خودت دوست داری چون احساس شعف میکنی. دیگری فقط بهانه است. اگر از دوستی لذت میبری این لذت تو است؛ دوستان کمک می کنند تا اشتیاق خودت را بدست بیاوری. 

و آنوقت زندگی سالم است و تنها انسان سالم می تواند وجود روحانی خویش را کشف کند. 

انسان بیمار نمی تواند حرکت کند او بسیار زیاد درگیر خواسته های روانی خودش است که برآورده نشده باقی مانده و مانند زخم برجای خواهد ماند.

از مردم لذت ببر ، عاشق مردم باش همه چیز را با مردم تقسیم کن ولی وابسته نباش از هر لحظه لذت ببر.


/ 1 نظر / 60 بازدید
touseehgara

سلام .انسان برای دیگری زندگی نمیکند حتی اگر کسی را دوست داری بخاطر خودت دوست داری چون احساس شعف میکنی.