بخشش

ببخش تا درخت ها
تورا با نام کوچکت صدا بزنند
و خورشید اقتباسی از چشم های تو باشد
ببخش تا ماه تو را آینه ای شفاف بپندارد
پرنده ها
بخشنده های دیروز اند
آدم هایی که یک روز تصمیم گرفتند
خودشان به خودشان
بال هدیه کنند
کینه جاذبه ای زمینی ست
ببخش
ببخش تا آسمان به پایت برخیزد!
/ 2 نظر / 166 بازدید
mohammadkian

دل خیلی بزرگی میخواد که بتونی ببخشی کار هر کسی نیست...