گران باش

خودتان را محکم بچسبید و قدر خودتان را بدانید...

ارزان نفروشید خودتان را ، به لبخندی، به حرفی، به نقلی، به هدیه ای و به اندک نگاه و توجهی...

بگذارید تلاش کند. بگذارید برای به دست آوردنتان هزار راه را امتحان کند. بگذارید قدرتان را بداند. بگذارید بهایتان را بپردازد آدمها چیزهای مفت به دست آمده را مفت هم از دست می‌دهند! گران باش...

نگران از دست رفتنش نباش اونی که بخواهد برود ارزان باشی زودتر هم میرود

/ 5 نظر / 1123 بازدید