دارایی انسان


شب كه ميشود كارهايت را بگذار روی ميز،

اگر ديدی دربين آنها يك لبخندی هست 

كه مثل يك خورشيد تابيده و دل يكی

گرم شده ،آن روزت را باطل نكردی؛


دارايی انسان شاديهایی است كه توليد كرده و از آن شاديهاست كه به انسان 

شادی می‌دهند و لذت می‌دهند و بركت پشت بركت به انسان می‌رسد...

امروز تلاشم رو کردم

امیدوارم تونسته باشم گوشه ای از اشتباهم رو جبران کرده باشم . خدایا کمکم کن دیگه دل کسی رو نشکنم، فقط به همه کمک کنم.


/ 0 نظر / 134 بازدید