قدرشناسی


زندگي موهبتي الهي است. اما ما چنان از اين امر غافليم كه هرگز از هستي شكرگزاري نمي كنيم. هيچ احساس قدر شناسي از آن نمي كنيم. به ما موهبت فراواني ارزاني شده اما ما همچنان شكوه و شكايت مي كنيم. باز هم بيشتر مي خواهيم. بدبختي ذهن اين است كه هر قدر به آن بدهي باز هم بيشتر مي خواهد. طلبكار، سمج تر، گستاخ تر، تندخوتر و پرخاشگر مي شود- و اين راه سعادت نيست، راه جهنم است! راه سعادت از قدرداني و شكرگزاري مي گذرد. از هستي شكرگزار باش. به تو بسيار ارزاني داشته است. بيشتر طلب نكن تا به تو بيشتر داده شود. طلب كن تا به تو هيچ چيزي داده نشود. فقط به كساني داده مي شود كه قدرشناس هستند. آنان از بهر قدر شناسي شان دريافت مي دارند. از بهر قدرشناسي توانگر مي شوند. طلب كن تا به از دست دادن ناگزير شوي. هيچگاه از هستي چيزي طلب نكن. همواره از هستي بايت چيزهايي كه تاكنون به تو داده است شكرگزار باش تا با يافتن كليد در رحمت آن حيران شوي. تو مي تواني بدون اينكه چيزي طلب كني كل هستي را در اختيار داشته باشي.


/ 5 نظر / 80 بازدید
touseehgara

سلام.1- کاملا درسته، و سخن آسمان نیز همین است.2- خب،عزیزجان سکوت ات را بشکن و یه ریزه بیشتر حرف بزن تا این موضوع دردسر ساز نشه دیگه(خنده+ چشمک)

reza641018

شکر نعمت نعمتت افزون کند...

touseehgara

یلدایت پیشاپیش مبارک،لیلی جان>>امیدوارم همه ی لحظه های پایانی پاییزت؛ پر از خش خش آرزوهای قشنگ باشد

touseehgara

سلام بر شمای نازنین؛ از پیام محبت آمیز و دعای خیرت بی نهایت سپاسگزارم.امیدوارم خدای بخشنده به اندازه دل دریایی ات بهت ببخشه و عطا کنه و غبار اندوه را برای همیشه از سرزمین وجود مهربونت پاک پاک کنه(آمین)