سفر ما با یکدیگر بسیار کوتاه است

گاهي يك حرفايي در عين سادگي آغشته به علمند ،ادبند،عقلند، حتي عشقند.


خانم جواني در اتوبوس نشسته بود . در ايستگاه بعدي خانمي مسن با ترش رويي و سروصدا وارد اتوبوس شد و كنار او نشست و خود را به همراه كيفهايش با فشار و زور بر روي صندلي نشاند .


 شخصي كه در طرف ديگر خانم جوان نشسته بود از اين موضوع ناراحت شد و از او پرسيد كه چرا حرفي نميزند و چيزي نميگويد . 


خانم جوان با لبخندي پاسخ داد : 


 لزومي ندارد براي موضوعات ناچيز خشمگين شد و بحث كرد ، *سفر ما با يكديگر بسيار كوتاه است*. من در ايستگاه بعدي پياده ميشوم . 


 اين جواب ارزش اين را دارد كه با حروف طلايي نوشته شود . 


 *لزومي ندارد براي موضوعات ناچيز بحث كرد ، سفر ما با يكديگر بسيار كوتاه است* 


 اگر تك تك ما اين موضوع را درك ميكرديم كه وقت ما بسيار كم است ، آنوقت متوجه ميشديم كه پرخاشگري ، بحث و جدلهاي بي نتيجه ، نبخشيدن ديگران ، ناراضي بودن و عيب جويي كردن تلف كردن وقت و انرژي است .


 آيا كسي قلب شما را شكسته است ؟ 

*آرام باشيد ، سفر بسيار كوتاه است.*


آيا كسي خشم شما را برانگيخته است ؟ 

*آرام باشيد ، ببخشيد ؛ سفر بسيار كوتاه است .*


آيا كسي به شما خيانت کرده ، زور گويي كرده ، شما را فريب داده يا تحقيرتان كرده است ؟ *آرام باشيد ، ببخشيد ؛ سفر بسيار كوتاه است .* 


 هرمشكلي كه ديگران برايمان ايجاد ميكنند ، بخاطر داشته باشيم كه *سفر ما با يكديگر بسيار كوتاه است* 


 هيچكس طول اين سفر را نميداند . هيچكس نميداند ايستگاه او چه زماني خواهد بود . *سفر ما با يكديگر بسيار كوتاه است .* 


 بياييد دوستان و خانواده را دوست بداريم ، با احترام و مهربان باشيم و يكديگر را ببخشيم . بياييد زندگيهايمان را با قدرداني و خوشبختي پر كنيم .

 ما حتی نمی‌دانیم فردا چه خواهد شد 

نهايتا اينكه سفر ما با يكديگر بسيار كوتاه است 🌸

/ 5 نظر / 228 بازدید
reza641018

زندگی شاد است غمگینش مکن/با غم بیهوده تو سنگینش مکن

touseehgara

سفر مابا یکدیگر بسیار کوتاه است>> جمله ای نغز وبسیار کاربردی. وقتی به پشت سر نگاه می کنیم،می بینیم عمری که سپری شده ،آنی بوده است!!انگار نه انگار 20،30،40،50،60 وn سال از عمرمان گذشته است. زندگی ما بسیار کوتاه است<<<>>>

hesegharib880704

زندگی کوتاست ،پر از لحظه ها ...باهم بودن ... باید گذشت...کوتاست باهم بودن ما...