مناجات

پروردگارا

امروز کمک کن تا مانند تو باشیم زندگی را دوست داشته باشیم 

تا دیگران را مانند تو دوست داشته باشیم بی قید و شرط بی چشم داشت بی اجبار و بی قضاوت

یاری ده تا خویشتن را دوست بداریم و بدون قضاوت بپذیریم زیرا زمانیکه خود را داوری میکنیم خویشتن را گناهکار و مستحق مجازات میابیم.

یاری ده تا هرآنچه را آفریدی بی قید و شرط دوست بداریم بویژه دیگر آدمیان را بویژه آنان که نزدیک ما زندگی میکنند همه نزدیکان ما و آنان که می کوشیم دوستشان داشته باشیم زیرا زمانیکه آنانرا طرد میکنیم خود را طرد میکنیم و زمانیکه خود را طرد میکنیم تورا طرد میکنیم

به ما یاری ده تا آنانرا همانگونه که هستند بی هیچ قید و شرطی دوست بداریم

و بدون داوری بپذیریم زیرا اگر داوریشان کنیم آنانرا گناهکار می یابیم و سرزنششان میکنیم و نیاز به مجازاتشان میابیم

قلب ما را از عواطف مسموم پاک گردان تا بتوانیم در آرامش کامل زندگی کنیم

بتوانیم بدون ترس به دیگری بگوییم دوستت دارم و دوست بداریم

مارا یاری ده تا اینگونه باشیم که تو هستی

بخشی از کتاب چهار میثاق

/ 10 نظر / 108 بازدید
touseehgara

نگاه و دعای لطیف و ترغیب کننده ای است.ممنون از شما که این فراز را درج کردید،حتما نگاه و دعای خود شما نیز چنین است.

touseehgara

سلام.خوب هستید؟فرصت یافتید راجع به اون موضوع بررسی نمایید؟

touseehgara

باشه،گفتم شاید روحیه و استعداد وحوصله اش را داشته باشید وبتوانید بدین طریق فعالیت نمایید...>

hadimonfared

چقدر ساکتیم این روزها ... انگار برف می آید بینمان ...

touseehgara

سلام.کجایی بانو؟ خوبی؟ چه خبر؟ امیدوارم خوب خوب بوده باشی...>