تلاش

به هیچ افسانه ای در مورد عشق و صمیمیت اعتقاد نداشته باش

به "تلاش " ایمان بیار!

به اینکه اگر انسان ها تلاش کنند، قدرت را حس میکنند و شرایط را تغییر می‌دهند.

اگر تلاش کنند، معنای خودشان را برای کلمه ی عشق و دوست داشتن پیدا میکنند. 

عشق هایی که در فیلم ها و آهنگ های پر سوز و گداز به تصویر کشیده میشوند، "بزرگترین سوء برداشت " از معنای عشق است.

رابطه های سالم و عاشقانه، 

هیچگاه به غم و اندوه چنیدن ساله ی یکی از دو نفر ختم نمیشود! هیچگاه به بند کشیدن های کورکورانه ندارد.

خوش گذرانی های تک نفره ؛

فحش، غرور؛ لج؛ خود بزرگ بینی

تحقیر، کتک و گاهگاهی خیانت های رنگارنگ و کادو پیچ شده به ندارد.

اینها و خیلی از نشانه های دیگر "عشق" نیست!

 در دوست داشتن های عمیق قرار نیست یک نفر سالها بسوزد و در خفا گریه کند و تر و خشک کند و یک نفر رشد کند!

 در رابطه های سالم فرمانروا و برده وجود ندارد.

در رابطه های سالم، دل آدم خوش است. خوش. خوش به اینکه کسی در کنارش هست که "تلاش " میکند./ 5 نظر / 140 بازدید